FINT SELSKAB Til DANMARKS ULYKKE OG UNDERGANG: Kong Frederik 3., Corfitz Ulfeldt, Ebbe Ulfeldt, Kong Christian 7, kong Christian 9. og til Slut Lars Løkke Rasmussen (Marrakesh 2)

Jeg har d.d. sendt følgende til statsminister Løkke Rasmussen, integrationsminister Inger Støjberg og MF Martin Henriksen, DF – dog uden billeder.

FINT SELSKAB FOR DANMARKS ULYKKE OG UNDERGANG

KONG FREDERIK 3.

Erklærede 1657 Sverige krig uden at have noget at føre krig med, slap den svenske hær ind i Danmark med pest og drab, der førte til uddøen af store landområder og afstod derved i panik Skåneland til Sverige. Det varede 100 år, før befokningstallet nåede op på førkrigsniveau

Han lovede Malmøboerne hjælp til deres oprør mod de svenske besættere – men svigtede, og lederne blev henrettet på Store Torv i Malmø

 

 

CORFITZ ULFELDT

Wikipedia : Som lokalkendt var Corfitz Ulfeldt især behjælpelig ved overgangen over bælterne. Han virkede som svensk hovedforhandler ved freden i Roskilde,forlangte Skåne Halland, Blekinge, Øland og Gotland  afstået til Sverige og fik sine beslaglagte godser i Danmark tilbageført. Desuden modtog han Langeland af Karl Gustav.

 

 

 

EBBE ULFELDT

Wikipedia: I den skånske krig deltog han på svensk side, forfulgte i 1677 snaphanerne og var en tid medlem af en domstol til at dømme dem og blev efter krigens afslutning i 1679 lagmand i Östergötland. (Han stod for spetsninge af danske frihedskæmpere: De fik en pæl rammet gennem endetarmen op langs rygraden og hejst op i vejkanten, hvoe de hang, til de døde

KONG CHRISTIAN 7.´S INTEGRATIONSMINISTERIUM:

svarede 1791 præsten i Hyrup, at hvis bønderne ikke forstod tysk, skulle de lære det! – HVORVED MAN FORTYSKEDE SYDSLESVIG
Deres børn gjorde oprør mod Danmark i 1848 og 1864.

KONG CHRISTIAN 9.

Efter at 3000 danske soldater dræbtes og flere lemlæstedes  på Dybbøl,  sagde Chr. IX under fredsforhandlingerne i London 1864 nej til Verdens eneste stormagts premierminister, Lord Palmerstons, tilbud om grænsedragning mellem Danmark og Tyskland ved Dannevirke/Slien med Slesvig by på dansk side – af egoistiske grunde.
Det kostede yderligere 3000 danske soldater livet på Als d. 29.juni 1864 – hvorpå tyskerne tog Sønderjylland op til Kolding.

Derpå bad kong Chr. IX Bismarck om at optage hele Danmark i det tyske forbund – en ufattelig hån mod de soldater, han helt unødvendigt havde ofret.

Heldigvis sagde Bismarck nej – ellers havde vi måske mistet vore forfædre i 1. og 2. Verdenskrig – og vi havde næppe kunnet skrive/læse dette.

STATSMINISTER LARS LØKKE  RASMUSSEN

sluttede 10./11. december op om FNs Marrakesch 2 aftale og her,  der gør migration til en menneskeret og giver alle migranter flygtningestatus med ret til sikker rejse til danmark/Europa og luksusbehandling der med sikker etnisk, kulturel og religiøs udskiftning i dette århundrede – EurAfrika, som den franske præs. Macron kalder det.

 

This entry was posted in dansk, euromed. Bookmark the permalink.