Min Mail til Folketingets Medlemmer: Marrakesh-Aftalen til Underskrift i November. Sidste Led i Europas Demografiske Selvmord i “Uomgængeligt EUrafrika-Sammensmeltning”- Macron: 200 millioner Afrikanske Migranter inden 2050

Siden 1973 har Europarådet (Bat Ye´or: Eurabia 2005) og senere EU været meget aktive for at opfylde EU-fader Coudenhove-Kalergis ønske om at få en europæisk befolkning, der ligner de gamle ægyptere. Det skulle ske gennem masseindvandring og raceblanding. For i den kommende én-verdensstat må der ikke være racespændinger

Siden 1995 har en lang række traktater, institutioner og aftaler knyttet Afrika og Europa stadig tættere sammen – sådan at forstå, at EU betaler i dyre domme til “partnerlandene”, der til gengæld sender os deres fødselsoverskud som “vandrende arbejdstagere”!

Indtil nu har der eksisteret et begreb, der hedder illegale eller “irregulære” indvandrere, der udadtil siges at skulle hjemsendes – men som meget sjældent bliver det. I 2004 blev således af 640.000 illegale indvandrere kun 164.000 returneret I dag er raten meget lavere, fordi USA og NATO jager muhammedanerne til Europa.

Med Marrakesh-aftalen bliver stort set alle migranter legale og sikres sikker rejse til Europa.

Jeg har nu gjort Folketinget opmærksom på de hemmelige traktater og institutioner samt det planlagte antal immigranter frem til år 2050: 200 millioner afrikanere + araberne.

Her er min mail til alle Folketingets medlemmer. 

27.09. 2018

Til Folketingets medlemmer.

I november skal Marrakesh-aftalen om migration underskrives.

Se det vedhæftede.

Det skal iflg. den franske præsident uumgængeligt føre til EUrafrika – en sammensmeltning af de 2 kontinenter.

Det betyder, at der i de næste 30 år skal komme 200 millioner højfertile afrikanske migranter til Euroa – hvilket er ensbetydende med kontinentets etniske og kulturelle undergang, ikke mindst på baggrund af europæernes synkende fertilitet.

Er i som folketingsmedlemmer parate til det?

Venlig hilsen

Anders Bruun Laursen

Dette er mailvedhængets  indhold:

27.09.2018

Til
Folketingets medlemmer

D. 2. maj d.å. har Danmark deltaget i Marrakesh Konferencen (1) – en fortsættelse af den berygtede Rabatkonference 14-16. juni 2005, hvor det danske udenrigsministerium repræsenteredes ved Olaf G. Hansen, der kom med vidtgående forslag til Europas islamisering (2) eller på dansk (3) og f.ø, påtog sig at køre propagandaudstillinger landet over: Images of the Middle East.

Marrakesh Konferencen er et globalt, vidtgående samarbejde, der synes at gå ud på at gøre alle emigrationslystne afrikanere til legale migranter med frit og sikkert lejde ind i Europa, hvor de skal nyde alle vore rettigheder.

Illegale indvandrere og vel også kriminelle skal returneres – men bliver det ikke, fordi oprindelseslandene er for ”usikre” – som fastslåat af den tyske indenrigsminister Schäuble i Die Welt 23. Sept. 2018 (4).

Ifølge Schweizer Morgenpost 6. Juli 2018 (5) vil Marrakesh aftalen medføre 200-300 mio. afrikanske indvandrere til Europa inden 2068.

Dette passer uhyggeligt godt sammen med Präs. Macron´ s udtalelse om, at vor fremtid uundgåeligt er knyttet til Afrika og hedder EUrafrika. Det menes at medføre, at EU skal modtage 200 mio. afrikanere i de næste 30 år! (6)

Samt med en meddelelse i The Sunday Express 11. okt. 2008 (7): EU har oprettet hvervekontor i Mali. Vil hente 56 mio afrikanske arbejdere + deres familier til EU inden 2050 for at rette vor demografiske skævhed.

Jeg har nu følgende spørgsmål:

Vil Danmark underskrive denne selvmordserklæring og prisgive vore børn og børnebørn til Shariaen?
Hvorfor synes I ikke, at vi har mere end nok problemer med den masseindvandring, vi allerede har modtaget – stobyerne er blevet værre end det vilde vesten?
Har I læst alle 114 Koransure – og ved I, at alle de fredelige sure er abrogeret/ugyldiggjorte? (8).
Hvorfor har I ikke informeret danskerne om disse eksistentielle, men hemmeligholdte konferencer, aftaler og institutioner?

Jeg har tidligere sendt denne mail til Statsministeren, Jyllands-Posten og BT uden at få svar på mine spørgsmål.
Jeg må se dette som følge af den censur, som EU-kommissær Benita Ferrero Waldner pålagde Europas chefredaktører på det skandaløse møde i Wien d. 22.maj 2006 (9), hvor EU-kommissæren umisforståeligt mere end antydede, at hvis redaktørerne ikke pålagde sig selvcensur, ville EU lovgive mod ytringsfriheden: „Ytringsfrihed er central for Europas værdier og traditioner. Men dens bevarelse afhænger af enkeltpersoners ansvarlige adfærd.

Vi mener ikke, medierne bør censureres udefra, men snarere, at I finder måder at censurere jer selv på. Ytringsfrihed er ikke frihed til at fornærme. (Kun til at smigre?).

I behandlingen af spørgsmålet om selvcensur, vil jeg også bede jer om at tænke på behovet for overvågning af jeres egne faglige rækker.”

Derefter fulgte en liste over ting, som medierne måtte skrive om Islam. Den listes indhold er desværre nu slettet fra internettet (10)

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/20180503_declaration-and-action-plan-marrakesh_en.pdf (1)

http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001541/154100E.pdf (2)

http://blog.balder.org/?p=92 (3)

https://www.welt.de/politik/deutschland/article181625394/Wolfgang-Schaeuble-Nicht-Hoffnung-schueren-die-Grosszahl-dieser-Menschen-zurueckfuehren-zu-koennen.html (4)

http://smopo.ch/eu-will-bis-zu-300-millionen-afrikanische-fluechtlinge-holen/ (5)

https://www.breitbart.com/london/2018/04/17/macron-europe-migration-destiny-africa/ (6)

http://xrl.us/bercd3 (7)
https://derprophet.info/inhalt/abrogation-htm/ (8)
http://xrl.us/bea5mi (9)
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/euromed_conference_report_220506_en.pdf (10)

Venlig hilsen

Anders Bruun Laursen
pens. Overlæge

Toftevej 3
4140 Borup

 

This entry was posted in euromed. Bookmark the permalink.