The Telegraph: “Hemmelighedsfuld Elite Skabte EU For at Opbygge Verdensregering”. Endelig Bliver Det Store Bedrageri Offentliggjort

Tilføjelse:  Press TV 27 Nov. 2015:  Den hollandske statsminister. Mark Rutte, hvis land gearer op til at være næste EU-præsident: “Det første skridt er at sørge for, at grænsen kontrolleres. Som vi alle ved fra det romerske imperium, går store imperier under, hvis grænserne ikke er godt beskyttet.

*

The Telegraph 27 Nov. 2015 af Alan Sked, den oprindelige stifter af UKIP og professor i international historie ved London School of Economics.

Hvorfor skulle Storbritannien  ønske at komme ind i EF?

Svaret er faktisk at Harold Macmillan og hans  nærmeste rådgivere var del af en større intellektuel tradition, som  så verdens  frelse  i en eller anden form for verdensregering baseret på regionale forbund.

churchill_world_governmentThe Canberrra Times 13 Oct. 2015:  – Frimurer Winston Churchill arbejdede for   Europas Forenede Stater (EU fader) og  en-verdensregering

MacMillan var en nær bekendt af Jean Monnet, der mente det samme. Det blev derfor Macmillan som blev repræsentant for Den Europæiske føderalistiske bevægelse i det britiske kabinet.

I en tale i Underhuset var han endog fortaler for et Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF), før den ægte vare var blevet annonceret. Han sørgede senere for en  associeringstraktat mellem Det Forenede Kongerige og EKSF, og det var ham, der sikrede, at en britisk repræsentant blev sendt til forhandlingerne i Bruxelles efter Messina-konferencen, der gav fødsel til EF.

I slutningen af ​​1950’erne fremmede han forhandlinger om en europæisk Frihandelssammenslutning hen imod medlemskab af EF. Da  general de Gaulle begyndte at dreje EF  i   mindre føderalistisk retning, tog han Risikoen og indsendte en ansøgning   om fuldt britisk medlemskab i håb om at forhindre gaullistiske  ambitioner.

Hans mål var i alliance med amerikanske og europæiske fortalere for en føderalistisk verdensorden, at hindre den nye fransk-tyske alliance, der  sås som  ​​fransk og tysk nationalisme.
Den franske statsmand Jean Monnet, (1888 – 1979) blev i 1956 udnævnt til præsident for Aktionskomiteen for Europas Forenede Stater (CIAs ACUE)

Mmacmillan-620_1890654bonnet mødtes hemmeligt med Heath og Macmillan ved utallige lejligheder for at bane vej for britiske optagelse. Faktisk blev han informeret før det britiske parlament om  de betingelser, der ville danne rammen for den britiske indtræden i Europa.

Trods rådgivning  fra Overhusets formand, Lord Kilmuir, om at medlemskab ville betyde enden på britisk parlamentarisk suverænitet, vildledte  MacMillan forsætligt Underhuset og stort set alle andre, fra Commonwealth statsmænd til kabinetskolleger og offentligheden – der fik at vide, at det blot drejede sig om små kommercielle forhandlinger.  Han forsøgte endog at bedrage de Gaulle og fortalte ham, at han var  anti-føderalistisk og en nær ven, som ville sørge for, at Frankrig, ligesom Storbritannien, fik Polaris missiler fra amerikanerne. De Gaulle gennemskuede ham helt  og nedlagde veto mod det britiske forsøg på at komme ind.

MACUE-1969acmillan lod Edward Heath   tage sig af sagens videre forløb, og Heath arrangerede sammen med Douglas Hurd  ifølge  Monnet dokumenter, at det konservative parti blev (hemmeligt) korporativt medlem af Monnets Actions-Komité for  Europas Forenede Stater ( ACUE).

venstre: ACUE 1969

Ifølge Monnets højre hånd og biograf, Francois Duchene, gjorde både  Labour og det liberale part senere  det samme. Imens underrettede Jarlen af ​​Gosford, en af ​​Macmillans udenrigsministre   House of Lords om, at formålet med regeringens udenrigspolitik var verdensregering.

monnet-1946Monnets (højre) Aktionskomité  fik også økonomisk støtte fra CIA og det amerikanske udenrigsministerium. Det anglo-amerikanske estblishment var nu forpligtet til oprettelsen af ​​ det føderale Europas Forenede Stater.

I dag er dette stadig tilfældet. Magtfulde internationale lobbyer arbejder allerede på  at bevise, at hvilken som helst  form for tilbagevenden til demokratisk  selvstyre  for Storbritanniens vedkommende vil betyde undergang. Amerikanske embedsmænd er allerede blevet pålagt at erklære, at  et Storbritannien derefter ville blive udelukket fra enhver frihandelsaftale med USA, og at verden har brug for TTIP-handelstraktaten, som er forudsætning for EUs overlevelse.

Heldigvis er republikanske kandidater i USA ved at blive EU-skeptikere og blade der ligesom The National Interest er fortaler for folkeafstemning om Storbritanniens  udtræden af Den Europæiske Union.

Vigtigst er det, den britiske offentlighed vil være meget vanskeligere at narre igen, efter at  den er blevet ført bag lyset en gang.

This entry was posted in dansk, euromed. Bookmark the permalink.

One Response to The Telegraph: “Hemmelighedsfuld Elite Skabte EU For at Opbygge Verdensregering”. Endelig Bliver Det Store Bedrageri Offentliggjort

  1. Tommy Rasmussen says:

    @Anders

    Tak for din artikkel her på dansk. Der er alt for få af slagsen. Denne her kommer på mange danskske Facebook-sider.

Leave a Reply

Your email address will not be published.