Bilderberg i København 2014: Gennemførelse af Rothschildernes Erklærede Plan for Deres Korporative En-verdensregering

Bilderbergerne har i København netop afholdt deres 60. møde  og har lige siden grundlæggelsen på disse møder diskuteret deres Nye Verdensorden – se videoer i højre margen på denne blog – samt en verdensregering. Et middel for elitære europæere og nordamerikanere til at fremme  korporativ styring af deres regioner er nu ved at blive gennemført gennem  TTIP – et af de vigtigste mål for Bilderbergerne.

bilderberg 1Bilderbergere er marionetter, som realiserer en plan for Rothschilds verdensregering
Foreign Policy Journal 24 March 2011: “Simon Linnett er eksekutiv næstformand for N.M. Rothschild & Sons i London Han har lanceret en plan for en global valuta i forbindelse med CO2 – emission og en én-verdensregering med The City of London Corporation som sin hovedstad. Linnett er her helt klar om, at “klimaændringer” er blot et skridt på vejen til noget mere vidtrækkende, som “godt kan strække sig ud over det enkelte, men kritiske spørgsmål. Nationer skal til en vis grad være parate til at underordne noget af deres suverænitet under dette verdensinitiativ.
Når lande er allerede har givet afkald på retten til direkte kontrol over pengepolitikken gennem oprettelsen af ​​uafhængige centralbanker, kan dette være en relativt lille pris at betale for en sådan optagelse.”

Her bekræfter Linnett, at “centralbankerne”  blot er agenturer for det private finanssystem til  kreditskabelse, som giver det internationale banksystem de midler, hvormed oligarkiet styrer nationernes pengepolitik. Enhver forestilling om suverænitet samt eventuelle partipolitiske løfter om “fuld beskæftigelse ” osv. er kun retorik.
rockefeller-bilderberger gratefulKommentar: Insider prof. Carroll Quigley, der studerede CFRs arkiver i årevis, udtalte: “… finansmagterne ønskede at skabe et  finansielt verdenskontrolsystem i private hænder – i stand til  at beherske det politiske system i ethvert land og verdensøkonomien i det hele taget. Dette system var centralbankerne og deres centrale bank, BIS i Basel.

Simon Linnett kalder denne korporative verdensregering Milieu-Verdensmyndigheden, hvilket viser den centrale betydning af Edmund de Rothschilds klimafupnummer (se nedenfor) .

illuminati-horus-osiris-eye-200Den énverdensregering, Bilderbergerne, de Trilaterale Kommissionister samt Council on Foreign Relations og Club of Rome  mv. bygger på vegne af deres illuminati-dollar-bill-450herre, det talmudiske og sabbatæer-frankistisk-satanistiske (altseende-øjes kult) Rothschild -dynasti, har et navn: Agenda 21 og her og her. Det blev indført af David Rockefellers/Rothschilds marionet, Club of Rome medlem, tidligere FN vice-generalsekretær, Maurice Strong, på vegne af hans herre, Edmund de Rothschild, på Rio-konferencen i 1992 – og derpå underskrevet af 179 lande. Det er skarlagenrødt kommunistisk “bæredygtig udvikling” i FN- iscenesættelse,  baseret på Lokal Agenda 21, vedtaget af kommunerne. lokal-agenda-21-sjaellandDet danske Folketing har vedtaget det for længe siden og pålagt hver kommune at udarbejde en Agenda 21 plan hvert 4. år for Strong / Rothschild ‘s /FNs ECLEI . Deres plan er en kommunistisk omfordeling af verdens velstand (dog ikke deres egen). Her er, hvordan de gør det gennem deres bilderberg-bankstere. Mere nedenfor.

retingerBilderbergerne blev stiftet på Hotel Bilderberg i Holland i 1954 som følge af jesuiten  – Joseph Retingers – energi. Han var en obskur men enormt indflydelsesrig person og også den virkelige ophavsmand til EU på vegne af det jesuitiske Council on Foreign Relations, der ser sig selv som kaldet til at regere verden. Han var også malteserridder. Andreas von Rétyi skriver i “Bilderberger” (Kopp Verlag, Rottenburg, 2006): Med-stiftende medlemmer var CIA – chef Bedell Smith, senere CFR-formand David Rockefeller (som siden da har været til stede på alle Bilderberg møder), tidligere SS- officer, Prins Bernhard af Holland, hvis datter, dronning Beatrix, ogsåer bilderberger, Unilever chefen Rykens. Henry Kissinger har deltaget hvert år i mange år ligesom Rothschilds svigersøn, Marcus Agius.

gatesPraktisk taget enhver europæisk politiker, journalist, industrimand og bankmand af betydning har deltaget i disse årlige hemmelighedsfulde møder med de såkaldte “globalismens ypperstepræster“. En officiel liste over deltagerne udstedes hvert år – med undtagelse af nogle uofficielle deltagere. Her er den officielle deltagerliste 2014. Stort set alle ledere i Europa og USA har deltaget i et Bilderbergmøder for at blive accepteret.

I 2011 gjorde dens præsident, Étienne Davignon, organisationen officiel – indtil da, og selv i dag, har den politisk korrekte verden foragteligt kaldt folk konspirationsteoretikere, der bare nævnte ordet Bilderberg.

At Bilderberg er et sammensværgelsesfaktum anføres med rette i den følgende video .

Jeg tror ikke, sammensværgelserne  smedes på Bilderberg-møder. Jeg ser dem som organisationen, der skal instruere lederne af koncerner og lande om, hvad lederne af Bilderberg (Rockefeller, Rothschild, og deres marionetter som Henry Kissinger), i deres centrale klubber som Council on Foreign Relations og den Trilaterale Kommission har besluttet, at de skal tænke om elitens planer for udviklingen af dens udemokratiske én-verdens regering – og politikerne adlyder, for ellers ville deres karriere og lukrative relationer derefter være færdige.

Denne video viser, hvordan Bilderbergerne fik deres marionetter i den danske regering til med politiets hjælp at beskytte disse forrædere.

Hvis Bilderbergerne havde haft ærlige og demokratiske intentioner, ville de helt sikkert ikke have haft noget imod at blive filmet. Men når disse folk med verdensledere i maven mødes,  ønsker de ikke at blive set. De ved, de er ude på noget meget udemokratisk, noget der ikke tåler dagens lys.

rockefeller-biographyHvem skal betale politiet for dette overarbejde – som  kostede det britiske politi 16.5 mio. DKr, da Bildebergerne mødtes der? Skatteyderne, naturligvis,  og lovlydige borgere bliver svigtet gennem fraværet af dele af politistyrken af hensyn til en sammensværgelse om at afskaffe Danmark. Dette er en hån mod  borgerne,  lige så vel som den illegale Lissabontraktat og bortgivelsen af  vores suverænitet til det europæiske semester, samt Vækst- og stabilitetspagten osv.
Den  hollandske Bilderberger og politker, Samson, kunne ikke give tilfredsstillende svar på kritiske danske protesterendes spørgsmål om den Nye Verdensorden, Monsantos genmodificerede produkter etc. – kunne blot fortælle, at han var tidligere Greenpeace -aktivist, hvilket netop viser, at han har skiftet fra NWO-antitesen til dens tese-side.

Edmund de Rothschild indførte global CO2 -opvarmningssvindel  (fra 28:45 min mærket på nedenstående video.) på 4. Vildniskongres i 1987 og krævede sin Verdens-Konserveringsbank – senere kaldt Global Environmental Facility (nogle siger, det er verdens største bank, omfatter bl.a. Verdensbanken) –  til at finansiere lande på fallittens rand for så at hjemtage deres vildmarker som forfaldent pant med alle deres mineralske rigdomme. For at gøre disse vildmarker større er planen at forarme os og opløse staterne samt at sammenhobe menneskeheden i “bæredygtige” megabyer uden adgang til naturen. Det er Agenda 21. Dette er, hvad Bilderbergerne arbejder for.

Den følgende video med Glenn Beck rammer hovedet på sømmet, men undgår at nævne hjernen bag det hele: Edmund de Rothschild.

 

Infowars 30 May 2014:  Daniel Estulin, forfatter og ekspert i Bilderberg-gruppen, har af sine interne kilder erfaret flere elementer på Bilderbergs dagsorden for dette års konference i København, der begyndte i går :
1 ) Nuklear-diplomati – hvordan Rusland, Kina og endda Iran kunne arbejde sammen om at erodere vestligt overherredømme.
2 ) Den nyligt indgåede gasaftale mellem Rusland og Kina – hvordan dette og andre langsigtede projekter mellem de to lande sandsynligvis vil mindske afhængigheden af ​​den amerikanske dollar som reservevaluta.
3) Den tiltagende nationalisme i Europa, der udfordrer magtstrukturen i Den Europæiske Union – de nylige sejre for det populistiske United Kingdom Independence Party, som er imod Den Europæiske Union, foruroliger især Bilderberg-gruppen, fordi EU og dens Euro-valuta blev formuleret af gruppen på dens andet årsmøde i 1955.
4) Den Europæiske Unions  privatlivsregler for internettet – hvad de betyder for USA.
5 ) Fremkomsten af ​​cyberkrig – regeringerne kan bruge truslen om cyberangreb, der teoretisk kunne forstyrre de finansielle markeder endnu værre end børskrakket i 1929, til at styrke censur og andre Internet-regler.
6) Fra Ukraine til Syrien – Er Obamas udenrigspolitik dødsdømt?
7) “Klimaændrings”dagsordenen – afindustrialisering af målrettede nationer forbundet med “klimaændrings”traktater og lovgivning

Og der er sandsynligvis mere, der vil blive drøftet under dette års tre-dages konference

This entry was posted in dansk, euromed. Bookmark the permalink.

One Response to Bilderberg i København 2014: Gennemførelse af Rothschildernes Erklærede Plan for Deres Korporative En-verdensregering

  1. Tommy Rasmussen says:

    02.06.2014 – Petition gegen Kriegspropaganda und Kriegsvorbereitung
    https://www.openpetition.de/petition/online/aufruf-gegen-kriegspropaganda-und-kriegsvorbereitung

Leave a Reply