Støt Indsamling af Protestunderskrifter mod Goldman Sachs´Køb af Dong

Staten er ved at sælge et af dens overskudsgivende aktiver, DONG, til Rothschilds Goldman Sachs. Dette bør vække vores allesammens protest – for det, der sker, er en katastrofe. Ganske vist vil staten ”kun” sælge 19% af aktierne – men det er de afgørende aktier, der vil sætte Goldman Sachs i stand til at  dirigere alle bestemmelser i DOBGs bestyrelse. Goldman Sachs overskudsandel går i skattely i Karibien – og bliver så brugt til spekulationer af morderisk karakter

Jeg beder jer i menneskehedens og Danmarks navn om at skrive under på protesten her nu (på torsdag er det for sent) – og sprede muligheden ud til dem, I kender. Dette er alvor – og kun en gentagelse af Rothschilds angreb på Danmarks selvstændighed. Det første var Nationalbanken i 1818. Rothschild ejer landenes centralbanker, trykker penge ud af den blå luft og låner dem ud til landene mod renter, de selv fastsætter. USA er af den grund dels på fallittens rand, dels politisk helt i lommen på FED og Wall Street. Danmark skylder en halv billion kr. luftpenge til Rothschilds banker, der er beregnet til at erobre verdensherredømmet.

http://www.skrivunder.net/nej_tak_til_statens_salg_af_dong_til_goldman_sachs

Her er lidt om, hvad jeg gennem seks år har fundet om Goldman Sachs:

New York Times fortæller, hvordan Goldman Sachs gav Grækenland et hemmeligt lån imod at få statsindtægterne over 20 år fra lotteri, lufthavne etc.

Herefter havde Grækenland intet at betale Goldman Sachs´ renter med. Derfor redningspakker fra EU/Tyskland, der får Grækenland politisk helt i lommen. Redningspakkerne  er bare til rentebetaling, hvorved Grækenland bliver endnu mere forgældet. Adskillige andre europæiske lande er i samme sump.

Goldman Sachs køber på vegne af hovedaktionæren, Jakob Rothschild,  vore værdier og lande op for at lade os hensynke i dyb fattigdom som i Sydeuropa. De ønsker kaos for ud af dette kaos (deres motto) at skabe orden, dvs. deres korporative – eller betonkommunistiske en-verdensregering, som de kalder Agenda 21   – igangsat af Edmund de Rothschild og Maurice Strong på Rio-konferencen i 1972 – og underskrevet af 179 lande. (nu 183) og her  – deriblandt Danmark. Den er vedtaget af FNs Generalforsamling i Sept. 2013. Folketinget har for længst vedtaget indførelsen af den kommunistiske Agenda 21. Teknologirådet står for det – og hvert 4. år skal hver kommune forelægge en Agenda 21 plan og redegøre for dens fremskridt

Hos Goldman Sachs opstod ideen om Commodity Index Fonden.. I stedet for købs- eller salgsordrer begyndte de blot at købe, købe, købe hvede og forlænge futures til nye futures. De ophobede hidtil usete bjerge af lange futures. Denne ophobning førte til  et “efterspørgselschok” på markederne. … På denne måde  kørte Goldman og andre banker priserne op. Hard Red hvede handles normalt til 3 til 6 dollar pr skæppe. Prisen steg nu til 25 dollars pr skæppe … Paradoksalt nok var 2008 året med den største hvedehøst i historien …

(Samme link) Den anden uhyrlighed er … “Replication” … Lad os antage, du ønskede, at jeg skulle investere for dig på hvedemarkedet. Du giver mig 100 dollars i hånden … Jeg skulle investere disse 100 dollars på hvedemarkedet. Men det er ikke nødvendigt. Det er tilstrækkeligt, hvis jeg investerer $ 5 … Med disse fem dollars kan jeg holde en 100-dollar position. Så nu har jeg stadig 95 af dine dollars … Goldman og alle de andre banker har investeret hundreder af milliarder af dollars i meget konservative investeringer … og nu, da de har for hundredvis af milliarder af T-Bills, kan de investere dem i billioner af dollars … Så tager de disse billioner af dollars og videregiver dem til deres dagshandlere og siger til dem: »Kom, gutter. Lav den mest indbringende forretning. Så mens milliarder af mennesker sulter, bruger de pengene til at generere milliarder af dollars til deres egne konti.”

Det er af vital betydning for Danmark at stoppe Rothschilds Goldman Sachs. Det er nok, at Rothschild ejer vor Nationalbank.

This entry was posted in dansk, euromed. Bookmark the permalink.

Leave a Reply